mandag den 26. august 2013

Levevis: Lys Jordhumle (Bombus Lucorum)Lys Jordhumle (Bombus Lucorum) er en af de tidligste af vores humlebier også en af de mest almindelige.  Dronningen måler omkring 18-22mm og har et vingefang på over 36mm.
Når dronningerne kommer frem om foråret, skal de straks fylde depoterne med nektar og pollen. For Lys Jordhumle er pil (Salix caprea) en af de fortrukne forårsplanter.  I haverne er Japponica, Hebe og Fuchsia nogle af de arter Lys Jordhumle fouragere på, i det tidlige forår .Undersøgelser har vist at dronningerne er ret afhængige af haveblomster i begyndelsen af året, inden redebyggeriet.
Dronningerne påbegynder derefter eftersøgningen af et egnet redested. Lys Jordhumle leder oftest efter egnede redesteder i højt græs gerne nær et buskads. De kan også anvende huller i stensætninger eller grøftekanter. De anvender sjældent huller i kort afgræsset vegetation. Det er ofte forladte musehuller der er favorit-redestedet.
Når boet er fundet fores det med redemateriale. Her anvendes mos, græs eller bladaffald.

Fænologi
Hvis vejret er godt kan man se de første dronninger på vingerne allerede i midten af marts. Efter fouragering begynder dronningen æglægningen. Boet kan i slutningen af en sæson indeholde op til 400 individer. De første arbejdere kommer frem fra midt april til midt maj. Hanner og nye dronninger kommer frem fra sidst i maj til primo juni. De fleste Lys Jordhumle kolonier dør ud i slutningen af august, men der kan stadig observeres arbejdere og nye dronninger ind i september og sågar oktober. Dette kunne måske tyde på at nogen kolonier køre mere end en cyklus.

Lys Jordhumle (Bombus Lucorum) Han. Lyngå EJ Juli 2013
Parring
Hannerne leder efter hunner til at parre sig med, langs jorden. Du flyver i ruter der følger linjer i landskabet. Det kan være markkanter eller læhegn. De går efter sigende oftere ned og sætter duftspor end Mørk Jordhumle (Bombus Terrestris). Duftsporene sættes på fremtrædende steder i landskabet og tiltrækker uparrede hunner, hannen patruljer sin rute indtil der er en hun i fælden.

Spring-balsamin (Impatiens noli-tangere) en plante Lys Jordhumle stjæler nektar fra. Voer Mølle EJ August 2011Lys Jordhumle (Bombus Lucorum) han. Stjæler nektar ved at bide hul i blomsten, her i kulsukker. Moesgård EJ august 2013
Blomstervalg
Lys Jordhumle fouragere på en lang række blomster. Det er dog en af de korttungede arter, med en tungelængde på cirka 7,5mm, derfor kan den ikke fouragere på langkronede blomster. De er dog kendt for at "stjæle" nektar fra blomsterne. De bider hul i bunden af kronrøret på blomsten og suger nektaren ud af bagvejen. På den led snyder de blomsten for en bestøvning.  Har selv set Lys Jordhumle stjæle nektar fra Spring-balsamin (Impatiens noli-tangere) og kulsukker.

Lys Jordhumle (Bombus Lucorum) han, Voer Mølle EJ Juli 2013
Liste over nogle af de blomster Lys Jordhumle fouragere på (listen opdateres løbende):

Forår-dronninger: Rhododendron, Rosmarin, Krokus, Roser, Kirsebær og Japonica
Forår-arbejdere: Rhododendron, Katost, Kulsukker
Sommer-arbejdere: Ceanothus, Campanula, Hebe, Lavendel, Buddleia, Hypericum, Fabaceae, Asteraceae
Sommer-nye dronninger : Asteraceae, lavendel, lavatera, buddleia, sedum, gedeblad.
Sommer-hanner: Campanulam, Hebe, roser, timian, Torskemund, Asteraceae, Rhododendron

Relaterede indlæg
Feltbestemmelse: Lys Jordhumle (Bombus Lucorum)

Kilder
Sveriges humlor- en fälthandbok, Entomologiska föreningen i Stockholm, Bo Söderström, 2013
Bumblebees, Collins new naturalist, Ted Benton, 2006
Natur og Museum- humlebier, nr . 1 marts 2010, Naturhistorisk Museum Aarhus, Yoko Luise Dupont og Henning Bang Madsen
Humlor i Sverige- 40 arter att älska och förundras över, Bonnier fakta, Bo Mossberg og Björn Cederberg , 2012