fredag den 16. august 2013

Ny blog om Danmarks humlebier

Humlebier er en slægt af bier som de fleste kender. De er store og godmodige insekter, der sjældent stikker og udføre en vigtig bestøvningsopgave i vores haver og i naturen. Nogen syntes måske nærmest de er nuttede med deres plumpe form og hårede krop.
Humlebier er i hvert tilfælde et nemt studieobjekt da de forekommer overalt i landet, hvor der er blomster. Alligevel er der mange der ikke kender til dyrenes levevis og ikke ved at der faktisk er omkring 28 arter af humlebier i Danmark.
Denne blog er ment som et forsøg på at oplyse om humlebierne. Der vil komme indlæg om artsbestemmelse, fænologi, adfærd og beskyttelse. Nogle indlæg for de mere øvede naturentuatiaster, men også generelle adfærdsbeskrivelser og tips og tricks til en mere humlebi-venlig have.
Forhåbentlig kan siden hjælpe til at øge fokus på denne gruppe af bier, som er stærkt presset af landbrugets monokulturer og derved få folk til at gøre mere for humlebierne. På den måde vil man også hjælpe de mange andre arter af vilde bier som også spiller en nøglerolle i planternes bestøvning.
Det første indlæg vil give om en generel beskrivelse af humlebier og deres livscyklus. Send gerne billeder og historier om jeres egne humlebier dundunje@gmail.com.
God fornøjelse
Agerhumle (Bombus pascuorum) 23-05-13 Mindeparken Aarhus