fredag den 4. juli 2014

Feltbestemmelse: Havehumle (Bombus hortorum)

Havehumle (Bombus hortorum) Moesgård 01-07-15
Havehumlen (Bombus hortorum) er den af vores humlebier der har den længste tunge (op til 13mm). Derfor findes den ofte på blomster med et langt kronrør. Det er en meget almindelig humlebi og findes i mange biotoper. Lige fra haver og parker til enge og det dyrkede land. Den ses ofte sammen med Agerhumle (Bombus pascuorum) som er den anden almindelige langtungede humlebi i Danmark.
Den lange tunge kommer også til udtryk i Havehumlens hovedform som er meget langstrakt. Det er faktisk et af de bedste kendetegn for arten. Ofte kan man i flugten se den lange tunge.
De første dronninger kommer frem ultimo april/primo maj og er derfor lidt senere ude end jordhumlerne. De første hanner ses i starten af juli.

Havehumle (Bombus hortorum) ny dronning. Bemærk de lyse gule bånd og deres placering. Det lange ansigt ses også. Bagerste skinneben tydeligt fladt og glat =pollenkurv=hun. De sorte kurvhår anes også. Moesgård Aarhus 01-07-14

Dronninger (store, 12 antenneled, spids hale, 6 bagkropsled)
Dronningerne er store, kun lidt mindre end Lys jordhumle (Bombus lucorum) og Mørk jordhumle (Bombus terrestris). Vingefanget er omkring 35-38mm og længden 19-22mm. De har hvid hale, gule krave, gult bånd på bagbryst og gult bånd på 1. bagkropsled. Den gule farve minder om den klart gule farve som Lys jordhumle har. Den øvrige del af kroppen er sort, både ansigt, kurvhår og resten af kroppen. Generelt er Havehumle lidt langhåret og ujævn i pelsen.
Det lange ansigt er ofte den bedste indikator. Havehumlen vælger ofte kun de blomster der har lange kronrør, derfor kan man tit anvende fund-planten som en hjælp til ID. Rød kløver, Tvetand, Lungeurt, Kulsukker og Katteurt er nogle af de fortrukne.

Havehumle (Bombus hortorum) hun. Fokus på hovedformen, som er den bedste karakter for Havehumle. Tydeligt langstrakt, mod de andre humlebiers kvadratiske hovedform. Moesgård Aarhus 01-07-14

Havehumle (Bombus hortorum) hun. Farvetegningen fra ryggen. De to bånd omkring taljen giver indtryk af et meget bredt bånd. Moesgård Aarhus 01-07-14

Arbejdere (mindre, 12 antenneled, spids hale, 6 bagkropsled)
Arbejderne minder om dronningerne. De varierer meget i størrelse; fra meget små til samme cirka samme størrelse som dronningen. Der er ikke nogen forskel i farvetegningen på arbejdere og dronning.

Havehumle (Bombus hortorum) hun. Igen ses tydeligt fladt og glat skinneben. Moesgård Aarhus 11-08-13

Havehumle (Bombus hortorum) hun. Her ses den afsindigt lange tunge skudt ind i blomsten. Moesgård Aarhus 01-07-14Hanner (13 antenneled, stump hale 7 bagkropsled, langsomt fouragerende, langstrakt, stikker ikke)
Hannerne har også samme farve som dronningerne. De har de morfologiske forskelle med 13 antenneled, ingen pollenkurv og 7 bagkropsled, men ligner i øvrigt hunnerne. De virker dog mere langstrakte i felten og har ofte meget lidt travlt med deres forehavende. Når de nye hanner flyver fra boet vender de ikke hjem igen, så om natten overnatter de hængende i forbenene under et blad eller en blomst. Derfor kan man sidste på sommeren, være temmelig sikker på at en Havehumle der går til rast under et blad, er en han. 

Havehumle (Bombus hortorum) her i tidsel og på lidt afstand. Den kan altså også gå på blomster uden langt kronrør. Estrupbirke EJ 28-07-13

Havehumle (Bombus hortorum) en skønhed blandt humlebier! Foto Morten DD Hansen
Havehumle (Bombus hortorum) hun. Den kan virke langstrakt når den bevæger sig rundt i blomsterne og give snyltehumle-associationer. Hadsten 09-06-14
Forvekslings muligheder
Havehumlen kan ved første øjekast ligne en af jordhumlerne. Den har det samme gule og hvid stribede mønster, men båndene er placeret anderledes. På jordhumlerne sidder der et gult bånd på kraven og et gult bånd på 2. tergit (bagkropsled). Hos havehumlen er der også et gult bånd på kraven, men den har også et gult bånd mere bagerst på brystet og et gult bånd på første bagkropsled. Disse to bånd sidder tæt, så det ligner et bredt bånd over taljen. Derfor bør den ikke kunne forveksles med andre af de almindelig humlebi-arter.
I hedeområder findes der dog en art der ligner, nemlig Hedehumlen (Bombus jonellus). Denne har dog røde pollenhår (på bagerste skinneben/tibia), mod Havehumlens sorte hår. Hovedformen er også meget forskellig mellem de to arter. Hedehumlen er korthovedet og Havehumlen er langhovedet.
Endelig kan specielt snyltehumle hanner have bånd der ligner en del, men deres adfærd, det afpillede indtryk og de mørknede vinger bør afsløre dem.


Lys jordhumle (Bombus lucorum) dronning. De gule bånd er helt anderledes placeret og pelsen er glat og veltrimmet. Lyngå EJ 09-03-14

Hedehumle (Bombus jonellus) han. Et doku-foto! Men der ses tydeligt forskel i indtrykket i forhold til Havehumlen. Bemærk de røde kurvhår på bagbenet. Og det korte/kvadratiske hoved. Vandplasken NJ 27-06-14

En snyltehumle med tegning lidt lig Havehumle. Men dens langsomme kravlen rundt i blomsterne, de bare pletter på bagkroppen og mørkere vinger adskiller sig tydeligt fra Havehumle

Litteraturliste


A distribution atlas of bumblebees in Poland, Wydawnictwo Naukowe, Tadeusz Pawlikowski, 2008
Sveriges humlor- en fälthandbok, Entomologiska föreningen i Stockholm, Bo Söderström, 2013
Bumblebees, Collins new naturalist, Ted Benton, 2006
Natur og Museum- humlebier, nr . 1 marts 2010, Naturhistorisk Museum Aarhus, Yoko Luise Dupont og Henning Bang Madsen
Humlor i Sverige- 40 arter att älska och förundras över, Bonnier fakta, Bo Mossberg og Björn Cederberg , 2012