onsdag den 4. september 2013

Feltbestemmelse: Agersnyltehumle (Bombus Campestris)

Farvetegning Agersnyltehumle (Bombus Campestris)
Agersnyltehumlen (Bombus Campestris) snylter, som navnet antyder på Agerhumle (Bombus Pascuorum). Her ses det tydeligt at farvetegningen intet har med værtens farvetegning at gøre. Agersnyltehumle ligner overhovedet ikke Agerhumle. I Sverige er arten også fundet snyltende hos Græshumle (Bombus Ruderarius) og Forandelig humle (Bombus Humilis).
Agersnyltehumle er en meget variable art. Som udgangspunkt er den sort med gul hale, gul krave og gul bånd på scutellum (bagbryst). Det er dog en art hvor variationen er stor og hvor melanistiske (mørk farvede) individer er hyppigt forekommende. Agersnyltehumle findes i områder med enge, blandskov og i skovbryn. Den mangler i det åbne agerland. Den er i Danmark regnet som sjælden, men min egen erfaring peger på at den nok er mere udbredt end antaget.
Kønsadskillelse af Agersnyltehumle kan være vanskeligt da både hunner og hanner mangler pollenkurv og kan have meget ens farveregninger. Antenneled og bagkropsled kan være en hjælp.
Agersnyltehumle (Bombus Campestris) Lyngå EJ august 2013

Agersnyltehumle (Bombus Campestris) Samme individ som ovenfor,  Lyngå EJ august 2013

Agersnyltehumle (Bombus Campestris) samme individ som ovenfor, her fokus på hovedformen. Bemærk tungen der skydes ind i blomsten, Lyngå EJ august 2013

Dronninger (store 17mm, 12 antenneled, spids hale, 6 bagkropsled)
Dronninger af Agersnyltehumle er ofte meget sparsomt behåret på øverste del af bagkroppen. Dronningens Kutikula (panser) står derfor ofte tydeligt frem og giver et pjusket slidt look til selv helt friske individer. Bagkroppen er sort på 1. og 2. tergit (bagkropsled) ofte meget tyndt behåret. Tergit 3-5 er sorte i midten (dorsalt), men med gule sider. 6. tergit er gul. Thorax (bryst) er med gul krave og til tider gule hår på hovedet. Der er ofte et gult bånd på scutellum.
Melanistiske individer forekommer og her kan den gule krave være meget utydelig og gule hår på scutellum mangle. Der vil dog oftest være gule hår på halen.

Agersnyltehumle (Bombus Campestris) mulig hun? Brede gule bånd på bryst. Estrupbirke EJ juli 2013

Agersnyltehumle (Bombus Campestris) han, melanistisk individ. Smal utydelig gul krave og gule totter på hale. Voer mølle Juli 2013
Agersnyltehumle (Bombus Campestris) han, fokus på kønsbestemmelse ved hjælp af antenneled. Her 13 led, bemærk inderste lange 1. led og korte 2. led ved antennebøjningen. Det er typisk for humlebier. Voer mølle EJ juli 2013

Arbejdere (snyltehumler har ingen arbejderklasse)


Hanner (13 antenneled, stump hale, 7 bagkropsled, langsomt fouragerende, langstrakt)
Hanner af agersnyltehumle ligner dronningen, men hos hanner kan den gule behåring være endnu mere udtalt og båndene på bryst så brede at det ligner et smalt sort bånd i midt i stedet. Derudover er halen ofte helt gul og med gule hår både dorsalt og på sider af tergit 3-6. Der kan undtagelsesvis forekomme gult hår på T1. I de lyseste individer kan de gule hår være nærmest citrongule. Ellers er de gule hår orange/lyst brune.
Ligesom med dronningerne forekommer meget mørke individer.

Agersnyltehumle (Bombus Campestris) han, Estrupbirke EJ juli 2013

Agersnyltehumle (Bombus Campestris) han, samme individe som ovenfor her dorsalt. Gult på hale, scutellum, og krave. Estrupbirke EJ juli 2013
Agersnyltehumle (Bombus Campestris) han, her fokus på kønsbestemmelse. 13 antenneled (markeret med rødt) bemærk det første lange led humlebier har og det korte andet led der hvor antennen bøjer. Estrupbirke EJ juli 2013
Agersnyltehumle (Bombus Campestris) lyst indvid med gule hår på¨hale, krave, scutellum. Men her også på hoved og 1. tergit. Lyngå EJ Juli 2013

Agersnyltehumle (Bombus Campestris) samme indvid som ovenfor. Lyngå EJ juli 2013

Hvis i ligger inde med billeder af andre variationer af Agersnyltehumle der ikke er vist pt. Modtager jeg gerne billeder.Specielt sikre dronninger. dundunje@gmail.com

Kilder:
Sveriges humlor- en fälthandbok, Entomologiska föreningen i Stockholm, Bo Söderström, 2013
Bumblebees, Collins new naturalist, Ted Benton, 2006
Natur og Museum- humlebier, nr . 1 marts 2010, Naturhistorisk Museum Aarhus, Yoko Luise Dupont og Henning Bang Madsen
Humlor i Sverige- 40 arter att älska och förundras över, Bonnier fakta, Bo Mossberg og Björn Cederberg , 2012