mandag den 2. september 2013

Levevis: Hushumle (Bombus Hypnorum)Generelt
Hushumle (Bombus Hypnorum) er i dansk sammenhæng en ny art. I 1920érne blev arten regnet for sjælden, i dag er den udbredt over det meste af landet og er meget almindelig.
Hushumle er som navnet antyder en art der er mere knyttet til det urbane miljø, end de øvrige humlebier. Arten vælger ofte redesteder der afviger lidt fra mange af de andre humlebier. Hushumlen har således ikke noget problem med redesteder højt over jorden. De anvender ofte forladte fuglekasser, huller i murværk, isoleringsmateriale og kan også tage bo under tagskæg. Har selv fundet bo i fuglekasser og i murværket, på gården i Lyngå.
Hushumlen er en relativ stor art, men både arbejdere og dronninger variere meget i størrelse og det kan derfor være svært at kende forskel på en lille dronning og de største arbejdere.
Da Hushumle ofte ligger reden tæt på mennesker kommer den oftere i karambolage med os. Det er min egen erfaring at Hushumlen forsvare deres bo meget nidkært. Har stået et par meter fra en fuglekasse hvor en hushumle-koloni havde taget bo. Der gik ikke mange minutter før jeg havde en god håndfuld arbejdere efter mig.

Hushumle (Bombus Hypnorum) arbejder. Voer Mølle EJ juli 2013

Fænologi
Hushumlen er lige så tidligt fremme som Lys og Mørk Jordhumle (Bombus Lucorum og Terrestris). Dronningerne kommer frem sidst i marts. Det passer med at pilen (Salix caprea) blomstre og det nyder arten godt af.
Dronningerne kan ses lede efter redested helt hen imod slutningen af april. De første arbejder kan dog ses i midten af april. Boet variere en del i størrelse der er rapporter om op til 400 individer, men oftest nok i omegnen af 150 individer pr. koloni.
Hanner og nye dronninger kommer frem i starten/medio juni og flyver helt ind til slutningen af august. Boene dør ud i slutningen af august og der er kun få observationer af hushumle i september.

Hushumle (Bombus Hypnorum) han. Lyngå EJ juli 2013
Parring
Hanner af hushumle afpatruljere efter uparrede hunner et par meter over jorden. De flyver ruter langs læhegn og buskads og sætter duftspor på fremskudte blade og lignende.

Hushumle (Bombus Hypnorum) et slidt sensommer eksemplar. Lyngå EJ august 2013
Blomstervalg
Hushumle er en korttunget art der undgår blomster med langt kronrør.

Liste over nogle af de blomster Hushumle fouragere på (listen opdateres løbende):
Forår-dronninger: Pil (Salix caprea)
Forår-arbejdere: ??
Sommer-arbejdere: Hindbær, snebær, dværgmispel, Stenrose, Soløje (Helianthemum)
Sommer-nye dronninger: ??
Sommer-hanner: Almindelig Brunelle (Prunella vulgaris)

Relaterede indlæg
Feltbestemmelse: Hushumle (Bombus Hypnorum)

Kilder:
Sveriges humlor- en fälthandbok, Entomologiska föreningen i Stockholm, Bo Söderström, 2013
Bumblebees, Collins new naturalist, Ted Benton, 2006
Natur og Museum- humlebier, nr . 1 marts 2010, Naturhistorisk Museum Aarhus, Yoko Luise Dupont og Henning Bang Madsen
Humlor i Sverige- 40 arter att älska och förundras över, Bonnier fakta, Bo Mossberg og Björn Cederberg , 2012