torsdag den 1. maj 2014

Botanisk haves bier

Hvor der er blomster er der bier! Ud fra denne logik tog jeg den 22 april til botanisk have i Aarhus. Grunden var tildels at jeg vil se om de mange fremmede-artede blomster gav en anden bi-fauna. Derudover har jeg ingen bil så min feltradius er temmelig begrænset :-) Vejret var super og der var godt gang i bierne. Det var hovedsaligt honningbier, men dem var der tilgengæld også afsindigt mange af. Der køre pt. et by-bi projekt i Aarhus og jeg mener at der er stillet stader op et sted i botanisk have. Honningbierne kunne findes på stort set alle slags blomster, danske som udenlandske.
De øvrige vilde bier, for dem var der også, var centreret omkring et lille område med skovbunds blomster. I dette bed stod der danske blomster fra danske skove. Der var dog også en del bier på de mange mælkebøtter der var overalt i græsplænen.

Stor humleflue (Bombylius major) en flue der ofte bliver forvekslet med bier. Hænger fritsvævende som en kolibri, foran blomsten og suger nektar med en meget lang snabel. Botanisk have 22-04-14 Aarhus

Humlebierne var okay repræsenteret. Jeg fandt lys jordhumle (B. lucorum) ret hurtigt og da temperaturene tog til kom også mørk jordhumle (B. terrestris), agerhumle (B. pascuorum), havehumle (B. hortorum), hushumle (B. hypnorum) og stenhumle (B. lapidarius) i bogen. Alle arter af humlebier blev set i området omkring skovbundsbedet. Der var ellers kommet blomster på Rhododendron og der var et område med lyng. Begge plantearter var støvsuget for vilde bier og havde kun aktivitet fra honningbierne. Jeg fandt også et par meget små og meget tidlige arbejdere af jordhumle. Hele sæsonen er godt nok noget foran planen.

Lys jordhumle (Bombus lucorum) dronning, varmer op i formiddags solen. Botanisk have 22-04-14 Aarhus
Agerhumle (Bombus pascuorum) rødbrystet variant. Botanisk have 22-04-14 Aarhus

Der var også pænt med de øvrige vilde bier. Rødpelset jordbi (Andrena fulva) var meget hyppig. Fandt flere af de fine rødpelsede hunner. Langs Mønsgade og ved området omkring Peter Holmsvej var der en hel del hvidbrystet jordbier (Andrena Vaga). I de sandede områder var der en mindre koloni. Her så jeg også en del hvepsebier (Nomada sp.). Hvepsebier er parasitter på jordbierne og de er ofte meget specifikke i deres art valg. Jeg er ikke bekendt med andre hvepsebier der parasitere på hvidbrystet jordbi, end Nomada lathburianna. Så mon ikke det var den?

"Mælkebøtte-eng" ved Mønsgade. Botanisk have 22-04-14 Aarhus

Rødpelset jordbi (Andrena fulva), en af vores mest karakteristiske jordbier. Kun hunnen har den flotte røde pels. Botanisk have 22-04-14 Aarhus


I skovbedet fandt jeg også en kulsort humlebi-stor bi. Den var en meget hurtig og nok lidt mindre end en agerhumle. Jeg fik desværre ikke et billede, men har læst mig til at Anthophora plumipes har en sort variant. Håber at kunne eftersøge den igen ved en senere lejlighed.

Honningbi (Apis melifera) en enkelt ud af tusindevis. Botanisk have 22-04-14 Aarhus


Selvom langt hovedparten af blomsterne i botanisk have var uinteressante for vilde bier, blev det alt i alt en godkendt dag med 12 forskellige bi-arter.
Samtidigt fik jeg bekræftet at, kultiverede og ikke hjemmehørende plantearter, ikke på nogen måde er ligeså anvendelige for de vilde bier, som vores egen vilde flora.

En mulig Andrena carantonica? Vil forsøge at få den bestemt ved lejlighed. Botanisk have 22-04-14 Aarhus
En meget lille ubestemt jordbi (Andrena sp.) han, på mælkebøtte. Botanisk have 22-04-14 Aarhus