torsdag den 8. maj 2014

Feltbestemmelse: Agerhumle (Bombus pascuorum)

Agerhumlen (Bombus pascuorum) er en af de mest variable af vores humlebi-arter. I Danmark har vi indtil flere underarter og alle mulige blandformer forekommer.
Agerhumlen er en lille humlebi og ligner ikke den typiske forestilling af en humlebi. Brystet (thorax) er ensfarvet og halen er ikke klart defineret i en farve.
Samlet set giver det agerhumlen et lidt mere rodet look, som nok ofte gør at man ikke opfatter den som en humlebi.
Agerhumlen er en langtunget humlebi og den kan derfor ses på nogle blomster med lange kronrør som de fleste andre humlebier afstår fra.
Den er almindelig i hele landet og kan findes stort set i alle biotoper.

Agerhumle (Bombus pascuorum) rødt bryst og lys hale. Her fornemmes dog tydeligt de sorte hår der er indblandet. Botanisk have 22-04-14 EJ
Agerhumle (Bombus pascuorum) her ses den sjællandske variant. Helt sorte hår på brystet. Vær opmærksom på at slidtage også kan give et sort indtryk. Landbohøjskolens have 14-09-2013. Foto af Jan Pedersen. Beskyttet af lov om ophavsret

Agerhumle (Bombus pascuorum) samme individ, Botanisk have 22-04-14 EJ

Agerhumle (Bombus pascuorum) på billedet er der tydeligt sorte hår i det røde bryst, Moesgård 23-04-14 EJ

Agerhumle (Bombus pascuorum) samme individ. Rødt hår anes på halen. Moesgård 22-04-14 EJ


Dronninger (store, 12 antenneled, spids hale, 6 bagkropsled)
Dronninger af agerhumle er små af humlebi-dronninger at være. Kropslængden er omkring 15-17mm. Bagkroppen er oftest lyst brun med sorte hår indblandet. De sorte hår på bagkroppen forekommer altid  hos agerhumlen og de er derfor vigtig for adskillelse fra andre arter.
Derudover har agerhumlen røde hår på halespidsen, men de er ofte diffuse og laver ikke en egentlig afgrænsning af halesegmentet. Farvefordelingen mellem lyse, sorte og røde hår, på bagkroppen  er ekstremt variable. Nogen gange fremstår de nærmest sorte i indtrykket, andre gang lyse og rene som moshumlen (Bombus muscorum).
Der er også lyse hår i ansigtet på agerhumlen.

Brystet er også meget variabel. Siden af brystet er dog oftest lyst brun/gråt. Brystet set ovenfra svinger fra rødbrun til kulsort.
På Sjælland ser man ofte variationen med det helt sorte bryst. Bemærk nogle gange kan behåringen være slidt af og brystet fremstår derved sort. I den sjællandske variation er brystet sort med tætsiddende sorte hår. Denne rene form kaldes for Bombus pascuorum mniorum.
I det jyske finder man ofte den rødbrystede form Bombus pascuorum, som er stamformen. En mellemform Bombus pascuorum tricuspis som har en mørk "trekant" i det rødbrune bryst, findes over hele landet. Der kan være en ekstrem variation mellem individerne. Selv i et lille geografisk område, som en villahave. Her kan man finde både mørke og lyse variationer. De rene former med helt rødbrunt bryst og helt sort bryst er dog adskilt rimelig godt geografisk.
Hen på sæsonen kan agerhumlen være endnu mere afvigende på grund af slid. De kan således tabe håret i store områder. Derudover kan behåringen blive så afbleget at de fremstår ensartet hvide.

Agerhumle (Bombus pascuorum) endnu en sortbrystet variant. Lille kompakt og plysset. Den store klump på bagbenet er pollen. Heraf kan vi udlede at det er en hun. Frederiksberg have 10-08-13. Foto af Jan Pedersen. Beskyttet af lov om ophavsret


Agerhumle (Bombus pascuorum) Lyngå (Favrskov) 12-05-2013 EJ

Agerhumle (Bombus pascuorum) Mørkt individ med en mørkebrun brystbehåring. Dog også en del slid. Estrupbirke 28-07-13 EJ

Arbejdere (mindre, 12 antenneled, spids hale, 6 bagkropsled)

Arbejderne er lige som dronningerne, men ofte mindre. Det er ikke lykkedes mig at finde sikre kendetegn på adskillelse af arbejdere fra dronninger. Størrelsen bør dog kunne bruges, men ofte er der også stor forskel på arbejdernes størrelse, alt afhængig af hvilket kuld de er klækket fra. Man må dog formode at dronningen, ligesom de øvrige humlebiarter, er mere ensartet i udseende. Og variationerne optræder derfor oftest hos arbejderne.

Agerhumle (Bombus pascuorum) Behåring af bryst meget tynd. Moesgård 06-06-2014 EJ

 Agerhumle (Bombus pascuorum) Et individ med gyldent bryst. En af de mange blandformer. Lanbohøjskolens have 04-08-13. Foto af Jan Pedersen. Beskyttet af lov om ophavsret


Agerhumle (Bombus pascuorum) Bemærk den lange tunge og den røde hale. Voermølle 29-07-13 EJ

 Agerhumle (Bombus pascuorum) Samme individ her ses den røde hale tydeligt. Voermølle 29-07-13 EJ


Hanner (13 antenneled, stump hale 7 bagkropsled, langsomt fouragerende, langstrakt, stikker ikke)
Hannerne har heller ikke nogle sikre kendetegn til at adskille dem fra hunnerne. De har selvsagt ingen pollenkurv og deres tempo og fouragerings teknik er ofte langsom. En enkelt kilde nævner dog at de sorte hår på bagkroppen hos hannerne ofte sidder som sorte bånd midt på¨ryggen hos hannerne. Hos hunnerne sidder hårene ofte i duske på siden af bagkroppen.

Agerhumle (Bombus pascuorum) Mindeparken Aarhus 23-05-13 EJ

Agerhumle (Bombus pascuorum) Her ses den lange tunge "skudt" ind i rhododendron. Mindeparken Aarhus 23-05-13 EJ

Forvekslings muligheder
De mest oplagte forvekslingsmuligheder med agerhumle er moshumle (Bombus muscorum) og foranderlig humle (Bombus humilis). Der er kun tale om den rødbrystede udgave af agerhumle, da den sorte variation ikke kan forveksles med andre arter.
Begge forvekslingsmuligheder er dog meget sjældne i Danmark. Foranderlig humle er i nyere tid kun fundet i Jylland på få hede- og moselokaliteter. Moshumle er fundet på en del lokaliteter i hele landet, men ofte er den tilknyttet kystnære lokaliteter. Agerhumlen kan findes over hele landet og er ikke specielt tilknyttet særlige biotoper.
Adskillelse kan være svær, men moshumlen er meget "ren" i sit indtryk. Det rødbrune hår på brystet er helt ensartet i længden og der er ikke sorte hår i bryst behåringen. Det er der hos både agerhumle og foranderlig humle. Moshumlen har også en ensfarvet lysbrun farve på bagkroppen og har ikke de sorte hår som agerhumlen har.
Foranderlig humle har også sorte hår i brystbehåringen, men ofte kun en smule tæt ved vingebasis. Halen hos foranderlig humle er også lyst behåret men heller ikke med sorte hår som ved agerhumlen.


Hvis i ligger inde med billeder af andre variationer af agerhumle, der ikke er vist pt. Modtager jeg gerne billeder. Specielt billeder af agerhumle med sort bryst, har interesse. dundunje@gmail.com


Ager humle (Bombus pascuorum) Tungen. Voermølle 28-08-13 EJ

Ager humle (Bombus pascuorum) et totalt afbleget sensommer individ. Voermølle 28-08-14 EJ
 Ager humle (Bombus pascuorum) sort variant. Landbohøjskolens have 26-10-13. Foto af Jan Pedersen. Beskyttet af lov om ophavsret


Kilder

A distribution atlas of bumblebees in Poland, Wydawnictwo Naukowe, Tadeusz Pawlikowski, 2008
Sveriges humlor- en fälthandbok, Entomologiska föreningen i Stockholm, Bo Söderström, 2013
Bumblebees, Collins new naturalist, Ted Benton, 2006
Natur og Museum- humlebier, nr . 1 marts 2010, Naturhistorisk Museum Aarhus, Yoko Luise Dupont og Henning Bang Madsen
Humlor i Sverige- 40 arter att älska och förundras över, Bonnier fakta, Bo Mossberg og Björn Cederberg , 2012